Prvá pomoc pri vdýchnutí drobných predmetov u malých detí

Najmä malé deti si všetko, čo nájdu, vkladajú do úst. Nebezpečné okrem drobných častí z hračiek je i suchá, drobivá strava, strukoviny, kúsky surovej zeleniny, oriešky, cukríky a pod., ktoré pri vdýchnutí vyvolávajú záchvaty kašľa, opuch a následné dusenie sa. Najčastejšie bývajú postihnuté deti vo veku 1-3rokov (80%).

Možné príznaky aspirácie (vdýchnutia) cudzieho telesa sú: náhly, dusivý kašeľ, ktorý vzniká pri jedle alebo pri hre s drobnými predmetmi. Okrem kašľa je prítomná dušnosť a prešednutie. Dieťa nie je schopné rozprávať ani dýchať a chytá sa za hrdlo. Ďalším príznakom je začervenanie v tvári, lapanie po dychu až postupné modranie pier a tváre.

Vtedy treba vybrať z úst dieťaťa viditeľné zvyšky potravy či iných predmetov. Ak dieťa predmet nevykašle, odporúčajú sa tieto manévre: U dieťaťa do 1 roka:

  • Jemné, primerané údery medzi lopatky- dieťa v polohe na brušku položiť na svoje predlaktie hlavou dolu. Nasleduje 5 úderov medzi lopatky primeranou silou.
  • Primerané údery na hrudnú kosť – 5x v polohe na chrbátiku s hlavou dolu.

U väčšieho dieťaťa:

  • Údery medzi lopatky 5 krát, v polohe postojačky.
  • Tzv. Heimlichov manéver: Zozadu objímte dieťa, 1 ruka je zovretá v päsť, druhá rukapoložená na tú prvú. Urobiť 5 prudkých stlačení brucha pod hrudnou kosťou smerom šikmo hore.

Pokiaľ sú počiatočné príznaky len mierne a cudzie teleso zostane nerozpoznané, nasleduje asymptomatické obdobie trvajúce dni, týždne až mesiace. V tomto období môže dôjsť k zaklineniu cudzieho telesa a prejavísa chronickým kašľom, opakovanými zápalmi pľúc alebo pľúcnym abscesom.Najlepším predchádzaním aspiračných príhod je prevencia – malým deťom nedávať nahranie drobné hračky, nedávať im jesť kusovitú surovú tvrdú zeleninu. Cukríky, oriešky ako aj všetky drobné predmety by mali byť odložené z dosahu dieťaťa.