Ambulancia

Ambulancia poskytuje všeobecnú primárnu starostlivosť pre deti a dorast do veku 28 rokov.

Jej prevádzka bola povolená rozhodnutím Trenčianského samosprávneho kraja.

Ambulancia má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme i poistencom EÚ.

Výsledky laboratórnych vyšetrení získáváme elektronickou formou, čo nám urýchľuje spracovanie a oznamovanie výsledkov.

Na dodržiavanie bezinfekčného prostredia používáme germicídne žiariče v každej miestnosti.

Personálne obsadenie

MUDr. Meňhertová Monika

Všeobecný lekár pre deti a dorast
Odbornosť: pediater, dorastový lekár

Miroslava Kohútová

Detská sestra

Služby

Poradne

Poradne a preventívne prehliadky sa vykonávajú podľa platnej legislatívy.
Do veku 18 mesiacov je zaradených 10 poradní.

Pri poradniach sa hodnotí celkový psychomotorický vývoj. Kontroluje sa prospievanie dieťaťa, prírastky na hmotnosti, meria sa dĺžka, obvod hlavičky a hrudníka dieťaťa.

1. poradňa: vyšetrenie novorodenca
2. poradňa: 2.-4. týždeň
3.poradňa: 5.-7. týždeň
4.poradňa: 8.-10. týždeň
5.poradňa: 3.-4. mesiac
6.poradňa: 5.-6. mesiac
7.poradňa: 7.-8. mesiac
8.poradňa: 9.-10. mesiac
9.poradňa: 11.-12. mesiac
10.poradňa: 15.-18. mesiac

Na prvé vyšetrenie novorodenca u nás v ambulancii si treba telefonicky dohodnúť termín hneď po prepustení z pôrodnice. Novorodencov objednávame na presný čas v popoludňajších hodinách v čase vyhradenom pre poradne dojčiat a vyšetrenia novorodencov.

Pri príchode na 2. poradňu dostane rodič kartičku s objednanými termínami na presný čas na všetky ďalšie poradne a očkovania do 18. mesiaca veku. Nevyhovujúci termín je možné si zmeniť telefonicky alebo mailom po dohovore so zdravotnou sestrou.

Preventívne prehliadky

Preventívne prehiadky sa od 3. roku vykonávajú približne v dvojročných intervalech.

V 11. a 17. roku sa v rámci preventívnej prehliadky vyšetruje hladina glykémie a cholesterolu v krvi /treba prísť nalačno/. Ku každej preventívnej prehliadke je potrebné priniesť moč. Od 19. roku je súčasťou preventívnej prehliadky odber krvi.

Presný termín na preventívnu prehliadku posiela zdravotná sestra mailom. Termín je možné si zmeniť telefonicky alebo mailom.

Očkovací program

Základné, povinné očkovanie

V 3. mesiaci života

 • I. dávka šesť vakcíny /záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofilové invazívne infekcie, žltačka typu B, detská obrna/ - Infanrix  Hexa 
 • I. dávka očkovania proti pneumokokovým infekciám - Synflorix alebo Prevenar 13
 • Možnosť očkovať I. dávku proti rotavírusom -  Rotarix  / odporúčané očkovanie/  

V 5. mesiaci života

 • II. dávka  Infanrix Hexa
 • II. dávka  Prevenar 13  alebo  Synflorix
 • II. dávka  Rotarix  /odporúčané očkovanie/

V 11. mesiaci života

 • III. dávka  Infanrix Hexa
 • III. dávka  Prevenar 13  alebo  Synflorix

V 15.-18. mesiaci

 • I. dávka očkovania proti osýpkam, mumpsu, ružienkam /MMR vakcína/ - Priorix
 • Možnosť očkovať aj proti ovčím kiahňam – Priorix-tetra.

V 5. roku

 • II. dávka preočkovania proti osýpkam, mumpsu, ružienkam, /MMR vakcína/ - Priorix

V 6. roku

 • preočkovanie /záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna/  - Infanrix Polio

V 11. roku

 • preočkovanie  /osýpky, mumps, ružienky/ - Priorix

V 13. roku

 • Preočkovanie /záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna/ -  Boostrix Polio

Odporúčané očkovanie

 • proti tuberkulóze /TBC/ - len v špecializovaných centrách za poplatok
 • proti rotavírusom  - ratavírusová hnačka so zvracaním
 • proti ovčím kiahňam
 • proti meningokokom  - zápal mozkových blán, sepsa
 • proti kliešťovej encefalitíde
 • proti hepatitíde A  - infekčná žltačka typu A
 • proti chrípke
 • proti HPV vírusu /ľudský papilomavírus/ - karcinóm krčka maternice, genitálne bradavice

Diagnostické vyšetrovacie metódy

Pomocné vyšetrenia na uľahčenie diagnostiky niektorých ochorení realizované priamo v ambulancii s výsledkom do pár minút:

Vyšetrenie CRP

Robí sa odberom kvapky krvi z prsta. Je to zápalový marker, ktorý napomáha rozlíšiť vírusové a bakteriálne infekcie a teda pomáha rozhodnúť o potrebe antibiotickej liečby.Antibiotiká sa predpisujú, len ak je to skutočne nevyhnutné. Opakovanými vyšetreniami CRP sa dá monitorovať úspešnosť antibakteriálnej liečby. Hladina CRP umožňuje posúdiť závažnosť infekcie s indikáciou hospitalizácie. Hodnota CRP stúpa po 10-12 hodinách, preto na začiatku ochorenia môže byť hodnota CRP nízka aj pri bakteriálních infekciách. Hladina CRP môže naopak stúpať aj pri iných stavoch ako sú bakteriálne infekcie. Napr. pri neinfekčních zápaloch, autoimunitních procesoch, pooperačních stavoch, onkologických ochoreniach. Aj pri niektorých vírusových infekciách môže byť hladina CRP stredne zvýšená. Pri určitých infekčných agens / chlamýdie a mykoplazmy/ býva CRP nízke a pritom ochorenie  vyžaduje antibiotickú liečbu  - chlamýdiové, mykoplazmové zápaly pľúc.
Preto je CRP len pomocnou metódou pri rozhodovaní o liečbe. Výslednú liečbu stanovuje lekár na základe celkového vyšetrenia pacienta a nie podľa hodnoty CRP.

Streptokokový test

Rýchly streptokokový test slúži na zistenie prítomnosti baktérie Streptococcus pyogenes, ktorá najčastejšie spôsobuje hnisavú angínu a kožné infekcie. Test sa vykonáva zo steru z hrdla, nosa alebo z kože. Výsledok je do 5 minút.

Pri pozitívnom výsledku sa ordinuje cielená antibiotická liečba /penicilín/.
Toto vyšetrenie nie je hradené zdravotnou poisťovňou, preto je spoplatnené.

Stanovenie hladiny Hemoglobínu

 • vykonáva sa pri podozrení na anémiu /chudokrvnosť/
 • odber kvapky krvi z prsta

Vyšetrenie moču

 • pri podozrení na infekciu močových ciest a iné choroby obličiek a vnútorného prostredia
 • na vyšetrenie je potrebný ranný moč /stredný prúd/ po dôkladnom osprchovaní dezinfekčným mydlom

Nadštandardné služby

Online poradovník

Aby sme skrátili čakaciu dobu na vyšetrenie, zaviedli sme pre Vás online poradovník. Do poradovníka sa môžete zapísať vopred z domu – cez našu webovú stránku. V prípade nedostupnosti internetu Vás po telefonickom dohovore zapíše do poradovníka zdravotná sestra.

Mailová komunikácia

Prostredníctvom mailu ambulancia@menhertova.sk je možné:

 • potvrdzovať termín na preventívnu prehliadku, príp. si dohodnúť zmenu termínu
 • požiadať o vypísanie výmenného lístka na odborné vyšetrenie k špecialistovi 
 • vystaviť rôzne potvrdenia, ako aj e-recepty na zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a na lieky, ktoré pacient pravidelne užíva
 • prihlásenie novorodenca do zdravotnej starostlivosti

Miestnosť pre kojace matky

Mamičky majú k dispozícii samostatnú miestnosť s možnosťou dojčenia a prebaľovania dieťaťa.

Prepichovanie uší a nasadenie náušníc

Malým deťom prepichujeme náušnice v 2 mesiacoch veku /počas poradne/. Náušnice je treba mať 24 hodín ponorené v liehu, tak aj doniesť. Je možné si dohovoriť iný termín.

Free WIFI zóna v čakárni