Cenník

Cenník zdravotných výkonov a služieb nehradených z verejného zdravotného poistenia

Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť 5 eur
Potvrdenie prihlášky na strednú, nadstavbovú a vysokú školu – prvá prihláška 5 eur
Potvrdenie prihlášky na strednú, nadstavbovú a vysokú školu – druhá a každá ďalšia 1,5 eur
Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu 15 eur
Predĺženie platnosti zdravotného preukazu 8 eur
Vyšetrenie CRP – len nezmluvní pacienti a pacienti nad 19 rokov 5 eur
Vyšetrenie Streptokokového antigénu 5 eur
Výpis zo zdravotnej dokumantácie – oznámenie o úraze pre komerčné poisťovne 10 eur
Lekárska správa pre policajný zbor 11 eur
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 20 eur
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie, motorového vozidla 30 eur
Vyšetrenie k rozšíreniu platného vodičského preukazu 10 eur
Vyšetrenie nepoisteného pacienta 26 eur
Prepichnutie ušníc a nasadenie náušníc 10 eur