Malígny melanóm u detí.

Čokoládovo opálené dieťa sa mnohým ľuďom môže zdať oveľa zdravšie a krajšie. Slnko si však neraz často u detí vyberá svoju daň. Je síce veľa pravdy v ľudovej múdrosti, že kam chodí slnko - nechodí lekár, ale treba pamätať aj na to, že slnko môže byť pre nás aj veľmi nebezpečné.

Čím častejšie sa v detstve človek na slnku spáli, tým väčšiu má pravdepodobnosť dostať v strednom veku malígny melanóm, jeden z najagresívnejších kožných nádorov. Malígny melanóm (MM) je zhubnou formou pigmentového névu /materského znamienka/. Tvorí síce len 4% všetkých zhubných nádorov kože, avšak spôsobuje viac ako 70% úmrtí spôsobených týmito nádormi. MM môže okrem kože postihovať aj sliznice /napr. dutinu ústnu/ a vyskytuje sa aj v oku. Zákernosť MM spočíva v tom, že už vo veľmi včasných štádiách sa z neho uvoľňujú bunky, ktoré sa lymfatickými cievami a krvou šíria do odľahlejších miest organizmu. Tam sa uchytia, ďalej množia a vytvárajú sa metastázy. Kým do roku 2002 sa malígny melanóm u detí takmer neobjavoval, za posledných pár rokov sa jeho výskyt takmer strojnásobil. Do rizikovej skupiny patria ľudia, ktorí majú veľký počet materských znamienok a ľudia s veľmi svetlou pokožkou. Uplatňuje sa aj genetická predispozícia – pravdepodobnosť vzniku MM je väčšia u ľudí, u ktorých v rodine ho už niekto mal. MM môže vzniknúť aj na koži alebo sliznici bez predošlých zmien v zmysle znamienka, alebo premenou už existujúceho pigmentového névu.

Opakované, sporadické spálenie sa je rizikovejšie ako častejší pobyt na miernejšom slnku. Obzvlášť rizikové je silné spálenie sa v detskom veku.

Diagnostika MM sa opiera o vyšetrenia odborným kožným lekárom. Ide o nebolestivé, neinvazívne vyšetrenie, pri ktorom sa využíva ručný dermatoskop, čo je osvetlená 10-20x zväčšujúca lupa, ktorá umožní pozorovať farebné, štrukturálne a cievne zmeny v kožných léziách.

Na rozoznanie podozrivých znamienok slúži ABCD – klasifikácia:

  • A (asymetry) – ložisko má asymetrický tvar
  • B (border) – okraje sú nepravidelné, s výbežkami a šírením do okolia
  • C (color) – nehomogénne zafarbenie, striedajú sa rôzne odtiene hnedej až do čiernej, niekedy je prítomné červené, modravé až fialové zafarbenie.
  • D (diameter) – priemer ložiska nad 6 mm /ale existujú aj MM menšie ako 6 mm, nebezpečné je znamienko, ktoré sa zväčšuje/
  • K ďalším príznakom patrí: hrboľatý povrch, svrbenie alebo krvácanie zo znamienka.

Liečba MM spočíva v jeho chirurgickom odstránení s bezpečnostným okrajovým lemom (2mm lem zdravej kože) a histopatologickým vyšetrením. V našej populácii je prítomná častá obava z chirurgického zákroku, čo v každom prípade len môže viesť k oddialeniu diagnostiky a prípadnej potreby liečby. Rady typu: nedávaj si „babrať“ do znamienka, lebo sa ti zvrhne, nie sú opodstatnené, lebo samotné chirurgické odstránenie znamienka nemôže za žiadnych okolností viesť k jeho zvrhnutiu na malignitu. A pritom pri dokázaní, že išlo o MM sa môže pristúpiť včas k adekvátnej liečbe. Treba si uvedomiť, že pri objavení MM hrá dôležitú úlohu včasná diagnostika a liečba, lebo najvýznamnejším prognostickým kritériom je hrúbka nádoru v mm. Napr. 5-ročné prežitie u pacientov s hrúbkou do 1,6 mm je 94%, ale s hrúbkou väčšou ako 3,6 mm je už len 42%.

Prevencia kožných nádorových ochorení zahŕňa správny vzťah k opaľovaniu, používanie ochranných faktorov, odevov (najnovšie aj značenie odevov podľa ochrany pred UV), minimalizovanie používania solárií. Keďže detská pokožka je veľmi citlivá na spálenie, preto pred opakovaným spálením,nadmerným opaľovaním a pred používaním solárií je nutné chrániť predovšetkým deti a dospievajúcu mládež.