Presťahovali sme sa

Naša Detská a dorastová ambulancia je presťahovaná do nových priestorov na ul. Jilemnického10, Trenčín.

Budova sanachádza na ulici medzi Sociálnou poisťovňou a Trenčianskym samosprávnym krajom, oproti Pardonu. Parkovanie je bezplatné.